Privacybeleid

Wettelijke disclaimer

Voorwaarden voor toegang en gebruik van de site

Dit gedeelte bevat informatie over de voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website die de gebruiker moet kennen. Deze informatie is nodig voor de doeleinden die zijn uiteengezet in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

Dit gedeelte bevat informatie over de voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website die de gebruiker moet kennen.

  Acceptatie van de algemene voorwaarden

  De hieronder beschreven Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de website taptoe-online.be.

  De volgende Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de website taptoe-online.be.

  Het gebruik van de taptoe-online.be-website kent de conditie van de gebruiker van dezelfde en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van alle Algemene Voorwaarden die worden gepubliceerd op het moment dat de gebruiker toegang krijgt.

  Het gebruik van de taptoe-online.be-website kent de conditie van de gebruiker van dezelfde en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van alle Algemene Voorwaarden die worden gepubliceerd op het moment dat de gebruiker toegang krijgt.

  Het wordt daarom aanbevolen dat de gebruiker de inhoud van de ALGEMENE VOORWAARDEN aandachtig leest telkens wanneer hij/zij de site gebruikt.

  Wij raden de gebruiker aan de inhoud van de ALGEMENE VOORWAARDEN aandachtig te lezen telkens wanneer hij/zij de site gebruikt.

  Gebruik van cookietechnologie

  Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Cookies stellen een website onder andere in staat om informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn computer op te slaan en op te halen en kunnen, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop u uw computer gebruikt, worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

  Het gaat hierbij echter alleen om het verkrijgen van informatie met betrekking tot het aantal bezochte pagina's, de stad van waaruit het IP-adres wordt benaderd, het aantal nieuwe gebruikers, de frequentie en herhaling van bezoeken, het tijdstip van het bezoek, de browser of operator of het type terminal van waaruit de website wordt benaderd.

  Wij kunnen deze informatie gebruiken om de gebruiker te identificeren.

  Deze cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en zijn computer en geven geen referenties waaruit de naam en voornaam van de gebruiker kunnen worden afgeleid of waarmee toegang kan worden verkregen tot andere soorten gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen.

  COONTADORDECERVEJAS.COM.BR cookies kunnen geen gegevens van uw harde schijf lezen of cookiebestanden lezen die door andere dienstverleners zijn gemaakt.

  taptoe-online.be gebruikt:

  taptoe-online.be.

    .

   • wordpress_test_cookie: Deze cookie wordt gebruikt door de WordPress content manager om te controleren of de browser cookies heeft ingeschakeld. Duur: tijdens de sessie.
   • .

   • cpd-cookies-plugin-wp: Deze cookie slaat de optie op om cookies wel of niet op te slaan in de browser van de gebruiker.
   • .

   .

   Derde partij cookies

   Google Maps slaat deze cookies op. We gebruiken de interactieve kaarten van Google omdat we geloven dat ze een nuttige manier zijn voor onze bezoekers om de dichtstbijzijnde winkels te vinden. We gebruiken de tools van Google Maps zolang Google zich houdt aan zijn privacybeleid, dat te vinden is op http://www.google.es/intl/es/policies/, en zijn servicevoorwaarden voor Google Maps, op http://www.google.es/intl/es/help/terms_maps.htm.

   Als u geen cookies van derden wilt accepteren, kunt u uw browserinstellingen configureren, maar houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit die door deze derden wordt geboden, kan uitschakelen.

   Google Analytics

   Google Analytics is een statistische gegevensanalysedienst van Google (privacybeleid). taptoe-online.be gebruikt deze dienst om gebruiksstatistieken bij te houden.
   Google Analytics gebruikt cookies om de website te helpen bij het analyseren van statistische gegevens over websitegebruik (totaal aantal bezoeken, meest bekeken pagina's, etc.). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
   Google zal deze informatie namens ons gebruiken om statistische informatie over het gebruik van taptoe-online.be te genereren, Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google kan ook deze informatie aan derden indien daartoe verplicht door de wet, of waar deze derden de informatie namens Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar houd er rekening mee dat als je dit doet kunt u de volledige functionaliteit van taptoe-online.be te beperken. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

   Google AdSense

   Google, als vendor partner van taptoe-online.be, gebruikt cookies om advertenties op deze website weer te geven. U kunt zich afmelden voor deze cookies door de instructies in de advertentiesectie van Google's privacybeleid te volgen.
   Google maakt gebruik van advertentiepartners om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven mogen de informatie die zij verzamelen van uw bezoeken aan deze en andere websites (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebruiken om u advertenties te tonen over producten en diensten die u interesseren. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en over uw keuzes om deze informatie niet door deze bedrijven te laten gebruiken, raadpleegt u de bovenstaande link.

   Feedburner

   Links voor partners

   taptoe-online.be gebruikt af en toe affiliate links naar producten en diensten van merken die een affiliate programma hebben opgezet. Deze links worden enkel gebruikt nadat deze producten en diensten gebruikt werden, of nadat getest werd of ze voldoen aan een voldoende kwaliteitsniveau.

   De aanbieder verbindt er zich toe geen willekeurige affiliate links op te nemen naar producten die niet voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden, met dien verstande dat dergelijke praktijken zeer contraproductief zouden zijn voor de reputatie van de website die ze promoot.

   taptoe-online.be is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten die hij gebruikt, noch voor de kwaliteit van de producten en diensten die hij gebruikt.

   Anti-spam beleid

   De provider is volledig tegen het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie en elke vorm van gedrag of manifestatie bekend als "spam", en is toegewijd aan de strijd tegen dit soort onrechtmatige praktijken.
   Daarom garandeert de provider de gebruiker dat onder geen enkele omstandigheid de persoonlijke gegevens die zijn verzameld op de site zullen worden gegeven, gedeeld, overgedragen of verkocht aan derden.
   Om dezelfde redenen mag het registratieproces niet worden gebruikt om e-mailadressen van derden te registreren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. taptoe-online.be implementeert als tegenmaatregel tegen deze praktijken een dubbele opt-in e-maillijst die expliciete bevestiging vereist door de houder van de e-mailaccount aangegeven als het inschrijvingsadres, voorafgaand aan het ontvangen van e-mailcommunicatie.
   Als een gebruiker communicatie van deze website blijft ontvangen zonder zich te hebben geregistreerd, of zonder zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven voor een dergelijke registratie, kan hij zich uitschrijven via de links in de communicatie zelf.
   Daarnaast kan de gebruiker contact met ons opnemen via het contactformulier op de website, zowel om te melden wat er is gebeurd als om de onmiddellijke verwijdering van zijn gegevens uit ons systeem aan te vragen.

   Het uitschakelen van cookies van derden

   Internet Explorer:Hoe cookies beheren in Internet Explorer
   Mozilla Firefox:Het beheren van cookies en sitegegevens

   Safari:Het beheren van cookies

   Weigering en intrekking van toegang tot de site en/of diensten

   taptoe-online.be behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website te weigeren of in te trekken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, aan gebruikers die niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.

   Toepasselijke wetgeving

   Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Spaans recht.

   Wettelijke informatie over het verzamelen van gegevens

   De Gebruiker garandeert de authenticiteit en waarheidsgetrouwheid van alle verstrekte gegevens, zowel bij het invullen van de informatieaanvraagformulieren, het aanvragen van een offerte, het doen van aankopen, reserveringen, etc., als op elk ander later moment, en is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte gegevens zodat deze overeenkomen met zijn of haar werkelijke situatie. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid of het gebrek aan waarachtigheid van de verstrekte gegevens.

   Door het versturen van e-mails via het e-mailadres dat op deze site, stemt de gebruiker in met de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens door taptoe-online.be om meer informatie over het bedrijf te verstrekken en te informeren over de aangeboden diensten. De gegevens van de gebruiker zullen worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het doel van de verwerking te handhaven en wanneer ze niet langer nodig zijn voor dat doel, zullen ze worden verwijderd met passende veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging van de gegevens te garanderen.

   Het doel van de verwerking van persoonsgegevens door taptoe-online.be is niets anders dan de gebruikers te informeren over de diensten die worden aangeboden door het bedrijf.

   taptoe-online.be heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die het verzamelt en die onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking te beschermen

   taptoe-online.be heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die het verzamelt en die onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking te beschermen.

   taptoe-online.be. verbindt zich ertoe in elk geval de persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de organieke wet 15/1999 inzake gegevensbescherming, alsook de relevante vertrouwelijkheidsverbintenissen vast te leggen met derden aan wie zij deze persoonsgegevens doorgeeft of toegang verleent.

   taptoe-online.be.

   U wordt geïnformeerd dat u, in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk III van Verordening (EU) 2016/679 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, uw recht op toegang, rectificatie, wissing, bezwaar, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

   .

   Verplichting tot correct gebruik van de site en zijn inhoud

   .

   Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan dus in geen geval dienen als basis voor het indienen van beroepen of claims of een bron van rechten vormen. taptoe-online.be behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

   De Gebruiker verbindt zich ertoe de website en de hem aangeboden diensten correct te gebruiken overeenkomstig de wet, dit wettelijk document en de instructies en kennisgevingen die hem werden meegedeeld.

   De Gebruiker verbindt er zich toe de Website en al zijn inhoud uitsluitend te gebruiken voor wettige en niet-verboden doeleinden, die geen inbreuk maken op de geldende wetgeving en/of die de wettelijke rechten van taptoe-online.be of van derden in gevaar kunnen brengen en/of die schade kunnen veroorzaken, direct of indirect.

   Daartoe zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van de inhoud van de website voor illegale doeleinden of effecten, verboden in dit juridische document, schadelijk voor de rechten en belangen van derden of die op enigerlei wijze kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of belemmeren van het normale gebruik van de website.

   In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, verbindt de gebruiker zich ertoe geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, elk soort materiaal dat:

    • op enigerlei wijze in strijd is met, afbreuk doet aan of inbreuk maakt op fundamentele rechten en openbare vrijheden zoals erkend in de grondwet, internationale verdragen en de rest van het rechtssysteem;
    • induceert, zet aan tot of bevordert het plegen van misdrijven, denigrerend, lasterlijk, gewelddadig of, in het algemeen, in strijd met de wet, de moraal en algemeen aanvaarde goede gewoonten of de openbare orde;
    • induceert, zet aan tot of bevordert discriminerende handelingen, houdingen of gedachten op grond van geslacht, ras, godsdienst, overtuiging, leeftijd of status;
    • producten, elementen, berichten en/of diensten bevat, beschikbaar stelt of toegankelijk maakt die crimineel, gewelddadig, aanstootgevend, schadelijk, vernederend of in het algemeen in strijd met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten of de openbare orde zijn;
    • vals, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven of geïmproviseerd is, misleidend is of waarschijnlijk misleidend is met betrekking tot het onderwerp of de bedoelingen of doeleinden van de communicator;
    • wordt beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, zonder dat de Gebruiker vooraf van de eigenaars de nodige toestemming heeft gekregen voor het gebruik dat hij/zij maakt of van plan is te maken;
    • handelsgeheimen van derden schendt;
    • in strijd is met het recht op eer, op persoonlijke en familiale privacy of met het eigen imago;
    • op enigerlei wijze het krediet van taptoe-online.be
    • schendt de regels van vertrouwelijkheid van communicatie;

    • bestaat, in voorkomend geval, uit onwettige, misleidende of oneerlijke reclame en, in het algemeen, uit oneerlijke concurrentie;
    • virussen of andere fysieke of elektronische elementen bevat die het normale functioneren van het netwerk, het systeem of de computerapparatuur (hardware en software) van taptoe-online.be of derden kunnen beschadigen of belemmeren of die schade kunnen toebrengen aan de elektronische documenten en bestanden die in deze computerapparatuur zijn opgeslagen;
    • die door hun eigenschappen (zoals formaat, lengte, enz.) problemen veroorzaken bij de normale werking van de Dienst;
    • >

    DE GEBRUIKER VERBINDT ZICH ERTOE AF TE ZIEN VAN:

     • het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar maken of op andere wijze openbaar maken, transformeren of wijzigen van de Inhoud, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de eigenaar van de betreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan;
     • de auteursrechten en andere gegevens die het voorbehoud van rechten van taptoe-online.be identificeren, verwijderen, manipuleren of op welke manier dan ook wijzigen
     • .

     • Proberen de Inhoud te verkrijgen via andere middelen of procedures dan deze die, naargelang het geval, voor dit doel ter beschikking zijn gesteld of met dit doel zijn aangegeven op de webpagina waar de Inhoud zich bevindt of, in het algemeen, deze die normaal op het internet voor dit doel worden gebruikt, op voorwaarde dat dit geen risico inhoudt op beschadiging of onbruikbaarheid van de site, de Diensten en/of de Inhoud.
     • .

     De gebruiker is aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook die taptoe-online.be kan lijden, direct of indirect, als gevolg van een schending van een van de verplichtingen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden of de wet met betrekking tot het gebruik van de site.

     De gebruiker is aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook die taptoe-online.be kan lijden, direct of indirect, als gevolg van een schending van een van de verplichtingen die voortvloeien uit de algemene voorwaarden of de wet met betrekking tot het gebruik van de site.

     Intellectueel eigendom

     Alle inhoud van taptoe-online.be is intellectueel eigendom van het bedrijf en is beschermd in overeenstemming met nationale en internationale wetten op intellectueel eigendom.

     Het is ten strengste verboden de inhoud van onze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van taptoe-online.be.

     Het is ten strengste verboden de inhoud van onze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van taptoe-online.be.

     Het is verboden om deze site als structuur voor anderen te gebruiken, u mag echter wel een link naar ons internetadres (url-adres van de site) plaatsen, zolang deze niet verwijzen naar onjuiste, onnauwkeurige, onjuiste, misleidende of verwarrende verklaringen of in strijd zijn met de wet, de goede zeden of het fatsoen.

     Gebruikers mogen de website downloaden op hun terminal, op voorwaarde dat het voor privégebruik is, zonder enig commercieel doel, en daarom mogen ze de inhoud van de website niet exploiteren, reproduceren, distribueren, wijzigen, openbaar communiceren, overdragen, transformeren of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

     Inbreuk op een van de bovengenoemde rechten kan een inbreuk op deze bepalingen vormen, evenals een overtreding die strafbaar is volgens de artikelen 270 en volgende van het Wetboek van Strafrecht.

     auteursrecht

     Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de illustraties, grafieken, tekst, video- en audioclips, handelsmerken, logo's en andere inhoud beschikbaar op deze website ("Inhoud") zijn eigendom van of in licentie bij taptoe-online.be.

     Ze zijn eigendom van of in licentie bij taptoe-online.be.

     Hoewel u een deel van deze website op uw eigen computer mag kopiëren voor uw eigen persoonlijk gebruik, mag u geen Content die beschikbaar is op de website kopiëren of ergens anders opnemen, inclusief uw eigen website, of de Content op een andere openbare of commerciële manier gebruiken. Dit betekent dat u geen enkel deel van onze website mag publiceren of opnieuw distribueren, tenzij wij u hiervoor een licentie hebben verleend.

     Dit betekent ook dat taptoe-online.be de volledige eigendom van alle dergelijke inhoud behoudt, met inbegrip van alle software of downloadbare code, alle beelden die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, en alle begeleidende gegevens. Je mag de Inhoud niet kopiëren, wijzigen, reproduceren, reproduceren, uploaden, verzenden, distribueren, reverse engineeren, disassembleren of op een andere manier transformeren.

     .

     De handelsmerken, logo's en andere industriële eigendommen die op deze site zijn eigendom van taptoe-online.be. Het gebruik van deze merken is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van taptoe-online.be, of de derde-partij eigenaren van de merken.

     Het gebruik van deze merken is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van taptoe-online.be, of de derde-partij eigenaren van de merken.

     Duur van de dienst

     .

     taptoe-online.be garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de site

     taptoe-online.be garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de site.

     Wanneer redelijkerwijs mogelijk, zal taptoe-online.be voorafgaande kennisgeving van eventuele onderbrekingen in de werking van de Website, noch garandeert taptoe-online.be het nut van de Website voor de uitvoering van een bepaalde activiteit, of de onfeilbaarheid ervan.

     taptoe-online.be garandeert niet het nut van de Website voor de uitvoering van een bepaalde activiteit, of de onfeilbaarheid ervan.

     De toegang tot de taptoe-online.be website is voor onbepaalde tijd, maar taptoe-online.be behoudt zich het recht voor om de toegang op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers die, naar zijn mening, in strijd met de regels van het gebruik van haar website en om passende juridische stappen te ondernemen. DOMAIN] behoudt zich ook het recht voor om de toegang tot sommige delen van de Website te beperken voor het grote publiek, het beperken van het alleen voor specifieke gebruikers of groepen van gebruikers door hen te voorzien van een toegangscode waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

     Uitsluiting aansprakelijkheid

     taptoe-online.be spant zich in om eventuele fouten in de inhoud van de site te voorkomen, maar garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de inhoud van de site.

     taptoe-online.be spant zich in om eventuele fouten in de inhoud van de site te voorkomen, maar garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de inhoud van de site.

     taptoe-online.be sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan:

     taptoe-online.be sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan:

     • Storing van de werking of onbeschikbaarheid van de site
     • .

     • Privacy en veiligheid bij het gebruik van de site door de Gebruiker, en/of onbevoegde toegang door onbevoegde derden.
     • Privacy en veiligheid bij het gebruik van de site door de Gebruiker, en/of onbevoegde toegang door onbevoegde derden.
     • De mogelijke transmissie van elementen die een nadelige invloed hebben op computersystemen.
     • De mogelijke transmissie van elementen die een nadelige invloed hebben op computersystemen.
     • De mogelijke transmissie van elementen die een nadelige invloed hebben op computersystemen.
     • De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van uw website.
     • De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van uw website.

     Dientengevolge garandeert taptoe-online.be niet de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van haar website of de inhoud ervan, en het gebruik ervan door de gebruiker is op eigen risico van de gebruiker, en taptoe-online.be kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld in dit verband.

     taptoe-online.be is niet aansprakelijk in geval van dienstonderbrekingen, vertragingen, fouten, storingen en, in het algemeen, andere ongemakken die hun oorsprong vinden in oorzaken buiten de controle van taptoe-online.be en / of als gevolg van een opzettelijke of nalatige handeling van de Gebruiker en / of als gevolg van overmacht. In elk geval, ongeacht de oorzaak, zal taptoe-online.be niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade en/of winstderving.

     .

     taptoe-online.be heeft het recht om, zonder enige vergoeding aan de gebruiker voor deze concepten, de diensten en de inhoud van de website tijdelijk op te schorten om onderhoud, verbetering of reparatie uit te voeren.

     .

     taptoe-online.be sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of tijdigheid van de inhoud verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld of ontvangen, verkregen of benaderd via het web, noch voor de inhoud die door derden of entiteiten.

     > --> -->

     taptoe-online.be zal in de mate van het mogelijke proberen om de informatie op zijn website die niet beantwoordt aan de minimale waarheidsgaranties te actualiseren en te verbeteren. Echter, taptoe-online.be is niet aansprakelijk voor het niet bijwerken of corrigeren van deze informatie, noch voor de inhoud en informatie.

     taptoe-online.be is niet aansprakelijk voor het niet bijwerken of corrigeren van deze informatie, noch voor de inhoud en informatie.

     taptoe-online.be is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de gebruiker maakt van de diensten en producten van de website of hun wachtwoorden, evenals elk ander materiaal op de website, inbreuk maken op de intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden.

     taptoe-online.be behoudt zich het recht voor om alle inhoud die onjuist, onnauwkeurig en in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde en goede gebruiken te verwijderen.

     Wetgeving en jurisdictie

     Op de levering van de dienst is de Spaanse wet van toepassing, met als bevoegde rechtbank de rechtbank van Madrid, waaraan de gebruiker zich uitdrukkelijk onderwerpt.

     De gebruiker onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de Spaanse wet, met als bevoegde rechtbank de rechtbank van Madrid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Go up